“Κους Κους Καλαμπακίου Δράμας ”

Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμπακίου μετέχοντας στη διαδικασία υποβολής προτάσεων για τον εμπλουτισμό του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας (περίοδος

Καλές Πρακτικές Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς . ”Πολιτικο Χασάπικο”

Καλές Πρακτικές Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλμπακίου κατέθεσε και περνάει στην 2η φάση τη Διαφύλαξη του χορού

«Καλογεροδευτέρα» στο Καλαμπάκι Δράμας την Δευτέρα της Τυρινής 11 Μαρτίου 2024

«Καλογεροδευτέρα» στο Καλαμπάκι Δράμας την Δευτέρα της Τυρινής 11 Μαρτίου 2024, το λαϊκό ευγονικό δρώμενο του θρακικού Καλόγερου. 1. Η Καλογεροδευτέρα σήμερα