«Καλογεροδευτέρα» στο Καλαμπάκι Δράμας την Δευτέρα της Τυρινής 11 Μαρτίου 2024

«Καλογεροδευτέρα» στο Καλαμπάκι Δράμας την Δευτέρα της Τυρινής 11 Μαρτίου 2024, το λαϊκό ευγονικό δρώμενο του θρακικού Καλόγερου. 1. Η Καλογεροδευτέρα σήμερα